סגירה
חזרה
סגירה
תכנון ובנייה
050-741-8886
תכנון ובנייה

מידע בנושא חוק התכנון והבנייה

עוה"ד הילי פרייס

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 הינו חוק אשר עוסק בהסדרת כל פעילות התכנון והרישוי של הבנייה בארץ. החוק נחקק בשנת 1965 ועל מנת להחליף את פקודת בנין הערים המנדטורית שנחקקה בשנת 1936.

חוק התכנון והבנייה מעגן את פעילותם של כל מוסדות התכנון והבנייה בארץ, אשר כוללים בעיקרם את הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה, הוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה והמועצה הארצית לתכנון ובנייה.

בנוסף, החוק מתווה הוראות לגבי תכניות הבינוי השונות, לרבות תכנית מיתאר ארצית, תכנית מיתאר מחוזית, תכנית מיתאר מקומית, תכנית מפורטת, תכנית מיוחדת, תכנית לשימור אתרים ותכנית לתשתית לאומית.

כמו כן, החוק מסדיר את סוגיות הרישוי, עבודות טעונות היתר, שימוש חורג, הקלות, הפקעות מקרקעין ופיצויים בגין הפקעת מקרקעין, היטלי השבחה, סלילת דרכים, סידור הנגשה לנכים, סוגיית האכיפה והעונשין ונושאים רבים אחרים.

חוק התכנון והבנייה הינו חוק מורכב ומסועף מאוד. נכון למאי 2019, החוק כולל למעלה מ-12 פרקים, למעלה מ-280 סעיפים וכן 6 תוספות שונות. מכיוון שמדובר בחוק שעוסק בתחום דינאמי מאוד, הוא אף הספיק לצבור כבר למעלה מ-120 תיקונים כדי להתאים את המצב החקיקתי למצב במציאות בשטח.

מכוחו של החוק גם נחקקו עשרות תקנות שונות שמסדירות נושאים ספציפיים בתחום התכנון והבנייה, כגון תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש״ל–1970, תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016, תקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002 ועוד.

מטרת חוק התכנון והבנייה

כידוע, חיי חברה מודרנית מותנים, בין היתר, ביכולת הציבור לעשות שימוש מיטבי במקרקעין, שהינו משאב מוגבל מעצם טיבו. לפיכך, ללא הסדרת אופן השימוש במקרקעין, לא ייתכנו חיים מודרניים בקהילה ולא ניתן יהיה להבטיח אינטרסים ציבוריים חיוניים.

לדוגמא, חלוקת שימושים וייעודים באופן שישמור על רווחת הציבור, על ביטחונו, על בריאותו, הבטחת כבישים, שטחים ציבוריים, בניית מוסדות ציבור, שימור נכסים תרבותיים, שימור נכסים ומבנים היסטוריים, שמירת שטחים פתוחים וכדומה. כך הוסבר בהליך בג"צ 2920/94 אדם טבע ודין נ' המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ועוד.

חוק התכנון והבנייה משמש, איפוא, כמכשיר המרכזי שבעזרתו מוסדרים השימושים השונים במקרקעין ושבאמצעותו פועל המחוקק להבטיח את שמירת משאב המקרקעין.  

בית המשפט העליון הוסיף והבהיר שמטרת חוק התכנון והבנייה והתקנות שהותקנו מכוחו, כמו גם תכניות מתאר מקומיות שמעוגנות בחוק, היא מניעת בנייה או שימושים מסויימים במקרקעין ללא פיקוח וסדר, תוך הבטחת תנאים נאותים מבחינת הבריאות, התברואה, הניקיון, הבטיחות, הבטחון, התחבורה והנוחות ומניעת מפגעים על ידי תכנון הקרקע והשימוש בה.

הכוונה היא שאדם המבקש לבנות, יגיש בקשה שתעבור את המבחן של מהנדסי הוועדה לא רק מבחינת אחוזי הבנייה אלא גם מבחינת נקיטת אמצעי הבטיחות הדרושים, כדי למנוע נזק לציבור ולמבנים סמוכים.

בדומה, משעה שקיימת תב"ע, אשר קובעת ומתירה שימושים מסויימים במקרקעין באזורים עליהם היא חלה, על המבקש לסטות מהשימוש המותר בהם להגיש בקשה מתאימה, על מנת שהוועדה תוכל לבדוק מהות הסטיה והשלכתה על בעלי הזכויות בנכסים הקרובים. 

כלומר, חוק התכנון והבנייה, הקובע את הצורך בהיתר כדין, נועד בין השאר, לטובתם ולהגנתם של בעלי המבנים המצויים בשכנות למקום בו עומדת עבודת הבנייה להתבצע, או לחילופין, בשכנות לדירה בה אמור להתבצע שימוש החורג מהוראות תכנית התב"ע ושל המתגוררים באותם מבנים ונכסיהם.

חובות אלו בחוק התכנון והבנייה, המחייבות היתר מראש לצורך שימוש חורג, נועדו בין היתר להגן על השכנים במקרקעין הסמוכים וכל שכן על השכנים באותו בניין המהווה בית משותף. כך נקבע בהליכים ע"א 273/80 משה מדינה נגד שלמה כהן, ע"א 416/58 נאצר עיסא ג'דעוו נ' סאלם כליל סלימאן ועוד.

עוד הבהיר בית המשפט העליון כי דיני התכנון והבנייה משמשים כיום ככלי להשגת יעדים חברתיים ראשונים במעלה, כגון טיפול בצרכי נכים וקבוצות ושמירה על איכות הסביבה. בכל אלה גישתם של דיני התכנון והבנייה היא מאזנת. הם מאזנים בין פרט לכלל, בין הקניין של היחיד לבין צרכיו של הציבור. כך נקבע בהליך ע"א 3901/96 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה נ' הורוויץ.

רשימת פרקי חוק התכנון והבנייה

כאמור, נכון למאי 2019, החוק כולל למעלה מ-12 פרקים וזאת כפי שיפורט להלן:

פרק א': פרשנות
פרק ב': מוסדות תכנון
פרק ג': תכנית
פרק ד': חלוקה ואיחוד של קרקעות
פרק ה': רישוי
פרק ה'1: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים
פרק ה'1א: נגישות לאנשים עם מוגבלות
פרק ה'2: רישוי בדרך מקוצרת
פרק ה'3: מכוני בקרה
פרק ו': מיתקנים בטחוניים ומכשולי טיסה
פרק ז': שימוש חורג
פרק ח': הפקעות
פרק ח'1: היטל השבחה
פרק ט': פיצויים
פרק ט'1: רשימת שמאים מכריעים
פרק י': פיקוח, אכיפה ועונשין
פרק י'1: עתירות בעניני תכנון ובנייה
פרק י'2: החלת הוראות חוק זה על מפעלי ים המלח בע"מ
פרק י'3: הוראות לעניין נכסי פעילות
פרק י"ב: ביטולים והוראות מעבר

מידע משפטי נוסף ועדכני בנושא חוק התכנון והבנייה ודיני תכנון ובנייה ניתן למצוא באתר שלנו ו/או להתקשר ישירות לעורכת הדין הילי פרייס, מומחית בתחום התכנון והבנייה בישראל.

פנה/י אל עוה"ד הילי פרייס עכשיו!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (12) דירוגים | דירוג ממוצע (3)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום התכנון והבנייה, שייצגה אלפי לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בייזום פרויקטים, הליכי תכנון, התנגדויות, ליווי וייצוג בהליכים פליליים ועוד.
מומחי תכנון ובנייה
תכנון ובנייה
תחום התכנון והבנייה הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום התכנון והבנייה, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
ייצוג בהליך פלילי
ייצוג פלילי
היעדר ייצוגו של האזרח עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובע מטעם המדינה, שלהבדיל ממנו, בקיא בהלכות החוק. לפיכך, במידה ומתנהלים נגדך הליכים פליליים לפי חוק התכנון והבנייה, מומלץ מאוד להיעזר בעו"ד מנוסה.
ייצוג בוועדת ערר
ליווי ועדת ערר
היעדר ייצוגו של מגיש הערר בפני וועדת הערר עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובעים מצד רשויות המדינה שעל החלטותיהן הוגש ערר, שלהבדיל ממנו, בקיאות בהלכות החוק. לכן, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין מנוסה.