סגירה
חזרה
סגירה
עו"ד הילי פרייס
050-741-8886
עו"ד הילי פרייס

למה לפעול מול הרשויות רק עם עו"ד מומחה ברישוי עסקים?

עוה"ד הילי פרייס

כידוע, תחום רישוי העסקים בארץ נחשב לתחום מייגע, מורכב, עתיר בירוקרטיה וחסמים רגולטורים, הן בקרב הרשות המקומית והן בקרב נותני האישורים הממשלתיים.

לפיכך, טוב יעשה כל בעל עסק שמעוניין לקבל רישיון עסק כדין או להתמודד עם החלטת הרשות לסרב לתת לו רשיון עסק, או לסרב לחדש רישיון עסק, או לבטל רישיון עסק וכדומה, אם הוא יסתייע לשם כך בעו"ד שבקי, מומחה ומנוסה בתחום רישוי העסקים וברזי הדין של תחום כה מורכב זה.

עו"ד כזה לא פעם גם מכיר את הנפשות הפועלות בקרב הרשויות המקומיות והגורמים הממשלתיים, דבר שיכול להעניק לו יתרון משמעותי ביותר במסגרת ההליכים מולם.

לא נגזים אם נאמר שההבדל בין ייצוג עצמי בהליכים אלו, לבין ייצוג באמצעות עו"ד מומחה בתחום, יכול להיות קריטי וגורלי לחייו של כל עסק וזאת הן כשמדובר בהליכים במישור המנהלי והן כשמדובר במישור הפלילי, כפי שיוסבר להלן על ידי עורכת הדין הילי פרייס.

חשיבות ייצוג על ידי עו"ד מומחה ברישוי עסקים במישור המינהלי

במישור המנהלי, מומלץ להיעזר בשירותי עו"ד מומחה ברישוי עסקים  לצורך התמודדות עם החלטה בעייתית של הרשות באמצעות הגשת השגה או הגשת עתירה מנהלית.

את ההשגה מגישים בפני הרשות שנתנה את ההחלטה שאותה מבקשים לבטל או לשנות ואילו את העתירה המנהלית מגישים בפני בית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים.

כדי להגביר את סיכויי קבלתה של ההשגה, חשוב להגיש אותה כדין ולרבות בהתאם לסעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, סעיף 11ד לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000 וכן לפי טופס 9 לתקנות. 

בנוסף, חשוב כמובן לנמק אותה כראוי ובאמצעות טיעונים מנוסחים ומבוססים היטב, הן מבחינה עובדתית והן מבחינה משפטית. למותר לציין כי עו"ד מומחה ברישוי עסקים ידע כיצד לעשות זאת בצורה הטובה ביותר.

גם כדי להגביר את סיכויי קבלתה של העתירה המנהלית, חשוב להגיש אותה כדין וכמובן לנמק ולבסס אותה כראוי, לרבות  בהתאם לכללי המשפט המינהלי התקין.

כך, לדוגמא, ניתן לטעון שיש לבטל את החלטת הרשות בשל היותה לא סבירה, או לא מידתית, מפלה, נגועה בשיקולים זרים ובלתי עניינים, נוגדת שלא כדין את חופש העיסוק וכדומה. גם במקרה כזה מוטב להיעזר בעו"ד מומחה ברישוי עסקים, שבקי היטב גם בכללי המינהל התקין.

חשיבות ייצוג על ידי עו"ד מומחה ברישוי עסקים במישור הפלילי

במישור הפלילי מומלץ להיעזר בשירותי עו"ד מומחה ברישוי עסקים לצורך התמודדות עם הגשת כתב אישום מטעם הרשות בגין ביצוע עבירה פלילית בתחום רישוי העסקים ולמשל, כתב אישום בגין הפעלת עסק ללא רישיון.

עו"ד שמומחה בתחום רישוי העסקים יידע כיצד לייצג כראוי בעל עסק לכל אורך שלבי ההליך הפלילי שמתנהל לגביו.

ככלל, ההליך הפלילי כולל שורה של שלבים ובהם חקירת הרשות, הגשת כתב האישום, תשובת הנאשם לאישום, ניהול המשפט ובירור האשמה, הכרעת דין, טיעונים לעונש וגזר דין.

למותר לציין שחשוב שבעל העסק יהיה מיוצג בכל אחד ואחד מהשלבים הללו, אם כי ככל שהפנייה לעורך הדין נעשית בשלבים מוקדמים יותר של ההליך הפלילי, כך גם גדלים סיכויים של בעל העסק להינזק פחות מהליך זה.  שכן, כמו בכל הליך פלילי, גם כאשר מדובר בהליך פלילי בתחום רישוי העסקים קיימת חשיבות רבה לייצוג על ידי עורך דין, על מנת להבטיח לחשוד קיום הליך הוגן.

היעדר ייצוגו של בעל העסק על ידי עורך דין בקי ומנוסה ברישוי עסקים עלול ליצור חוסר איזון משווע בין אנשי הרשות, אשר בקיאים ומנוסים בדיני רישוי עסקים ובדין הפלילי, לבין בעל העסק, שלרוב אינו בקי בהם כלל ולא פעם אף אינו מודע בכלל לזכויותיו במסגרת ההליך הפלילי ועל כן ממילא גם אינו מסוגל לשמור עליהן.

כך, לדוגמא, רבים מבעלי העסקים שנחשדים בעבירה על דיני רישוי עסקים לא מודעים כלל לחובת הרשות החוקרת לשלוח להם הודעה על הכוונה להגיש נגדם כתב אישום, אשר צריכה לכלול את עיקרי העובדות המהוות את העבירה, סעיף העבירה בה הוא חשוד וכן לתת לחשוד הזדמנות להעלות בפני הרשות טענות בכתב.

עו"ד בקי ומנוסה ידע כיצד לשמור על זכות בעל העסק לקבל הודעה זו ולחילופין, להביא לביטול הגשת כתב האישום מטעמי הגנה מן הצדק במקרה של הפרת זכות זו וזאת כפי שאירע, לדוגמא, בפסק הדין שניתן בהליך רע"ס 70279-03-17  גל שן גרופ 2007 בע"מ נ' מדינת ישראל.

שאלות נוספות בנושא רישוי עסקים? עוה"ד הילי פרייס תשמח לענות!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (3)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום של רישוי עסקים, שייצגה מאות לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בהליכי רישוי וקבלת רישיונות עסק, ערעור על דחיית ו/או ביטול רישיון עסק וכך הלאה.
מומחי רישוי עסקים
רישוי עסקים
תחום רישוי עסקים בארץ הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום של רישוי עסקים, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
הליך לרישיון עסק
הליך רישוי עסק
תהליך רישוי העסק הינו תהליך שמורכב ממספר שלבים ושמתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק. מי שמעוניין לקבל רישיון עסק צריך להכיר את מדריך הנהלים של הרשות ולפעול לפי הנחיותיה.
דחייה של רישיון עסק
דחיית הבקשה
די בכך שאחד מגורמי הרישוי השונים סירב לאשר את הבקשה לרישיון עסק כדי לדחות אותה באופן כללי, כך שלא ניתן לקבל את רישיון העסק אלא רק לאחר הסדרת הנושא מול אותו גורם וקבלת אישורו לבקשה. כך מתמודדים עם דחיית הבקשה.