סגירה
חזרה
סגירה
תכנון ובנייה
050-741-8886
תכנון ובנייה

ייצוג בהליכים פליליים לפי חוק התכנון והבנייה

עוה"ד הילי פרייס

ככלל, אין חובה חוקית להיות מיוצג על ידי עורך דין במסגרת הליכים פליליים שננקטים בגין ביצוע עבירות בנייה לפי חוק התכנון והבנייה. עם זאת, אין ספק שחשוב מאוד להיות מיוצג על ידי עורך דין במסגרת הליכים אלו.

זאת על מנת להבטיח לאזרח שנחשד / מואשם בביצוע עבירות אלו קיום הליך הוגן ותוך מיצוי זכויותיו לפי הדין ובמידת האפשר גם להקטין ככל הניתן את הנזק שעלול להיגרם לו בשל אמצעי הענישה החמורים להם הוא חשוף ולרבות קנסות, צווי הריסה, מאסר על תנאי ואף מאסר בפועל.

היעדר ייצוגו של האזרח עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובע מטעם המדינה, אשר להבדיל ממנו, בקיא בהלכות החוק. לפיכך, במידה וחלילה מתנהלים נגדך הליכים פליליים לפי חוק התכנון והבנייה, מומלץ מאוד להיעזר בעו"ד עם התמחות מיוחדת בתכנון ובנייה לשם כך ולוודא עמו שהינו בקי ומנוסה הן בתחום התכנון והבנייה והן בתחום הפלילי.

מהם ההליכים הפליליים לפי חוק התכנון והבנייה?

ההליכים הפליליים בגין ביצוע עבירות בנייה מוסדרים במסגרת פרק י' של חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, אשר עוסק בסמכויות הפיקוח, האכיפה והעונשין על עבירות הבנייה.

יצויין כי במסגרת המאבק הממשלתי במכת עבירות הבנייה במדינה, בשנת 2017 הוחלף פרק י' לחוק בפרק חדש אשר מגביר ומחזק את סמכויות הפיקוח, האכיפה והעונשין של החוק וזאת במסגרת תיקון מספר 116 לחוק.  

ההליכים הפליליים בגין ביצוע עבירות בנייה לפי חוק התכנון והבנייה כוללים בעיקרם העמדה לדין בבית המשפט לעניינים מקומיים וניהול משפט פלילי כנגד הנאשם.

במידה והנאשם יורשע בתום המשפט בביצוע העבירות המיוחסות לו בכתב האישום, הוא עלול להיות צפוי במסגרת גזר דינו לעונשים שונים ומגוונים, כגון קנסות, צווי הריסה, צווי הפסקת שימוש חורג והתחייבות להימנע מביצוע עבירה ואף מאסר בפועל.

כך לדוגמא, סעיף 243 לחוק התכנון והבנייה קובע את הוראות העונשין בגין עבירות בנייה ללא היתר ושימוש חורג, שנחשבות לעבירות בנייה נפוצות למדי. הסעיף מבדיל בין ביצוע העבירות הללו במקרקעין בעלי מעמד מיוחד, כגון מקרקעין שמיועדים לתשתיות לאומיות, שצ"פ, מקרקעין שהינם גן לאומי או שמורת טבע ועוד, לבין מקרקעין שאינם כאלו.

בהתאם לסעיף זה, מי שלמשל ביצע בנייה ללא היתר במקרקעין המיוחדים הללו, דינו מאסר שנתיים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין וכן קנס לפי סעיף 245 לחוק התכנון והבנייה.

לעומת זאת, מי שביצע בנייה ללא היתר במקרקעין אחרים, דינו מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין וכן קנס לפי סעיף 245 התכנון והבנייה. כלומר, ההבדל מתבטא בהיקף הקנס לפי סעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

בכל מקרה, הרשעה לפי חוק התכנון והבניה היא הרשעה בפלילים לכל דבר ועניין ויוצאת "כתם" על עברו הפלילי של המורשע, כזה שילווה אותו למשך שנים רבות.

למה חשוב להיות מיוצג על ידי עו"ד בהליכים פליליים?

כאמור, נוכח אמצעי הענישה החמורים להם חשוף נאשם בביצוע עבירות בנייה, נקל להבין כי חשוב מאוד להיות מיוצג על ידי עורך דין במסגרת הליכים פליליים שננקטים בגין ביצוע עבירות בנייה, על מנת להבטיח לאזרח שמואשם בביצוע עבירות אלו קיום הליך הוגן ותוך מיצוי זכויותיו לפי הדין.

היעדר ייצוגו של האזרח עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובע מטעם המדינה ואשר להבדיל ממנו, בקיא בהלכות החוק, הן בתחום התכנון והבנייה והן בתחום הפלילי.

ככלל, ההליך הפלילי כולל מספר שלבים, לרבות הגשת כתב האישום, תשובת הנאשם לאישום, ניהול המשפט ובירור האשמה, הכרעת דין, טיעונים לעונש וגזר דין.

למותר לציין שחשוב שהנאשם יהיה מיוצג בכל אחד ואחד מהשלבים הללו, אולם ככל שהפנייה לעורך הדין נעשית בשלבים מוקדמים יותר של ההליך הפלילי, כך גם גדלים סיכויים של החשוד להינזק פחות מהליך זה ואף לצאת ממנו זכאי.

עו"ד שמנוסה בייצוג בהליכים פליליים לפי חוק התכנון והבנייה יידע כיצד להביא בנסיבות המתאימות אף לסגירת התיק הפלילי לפני העמדת האזרח למשפט, למשל בשל חוסר ראיות או חוסר אשמה.

לחלופין, באפשרותו להגיע במקרים מסוימים להסדר מותנה עם רשויות אכיפת החוק בהתאם לתיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 ובמסגרתו להכשיר בדיעבד את עבירת הבנייה.

לדוגמא, באמצעות קבלת היתר בנייה כדין לבנייה בלתי חוקית. לשם השגת הסדר מותנה מומלץ מאוד לעיין גם בהנחייה 4.3042 של היועמ"ש לממשלה שעוסקת בנוהל ובהנחיות להפעלת תיקון 66 לחסד"פ ואשר פורסמה במאי 2013.

ככלל, תיקון 66 לחסד"פ מאפשר לסגור תיקים פליליים בהסדר מותנה, ללא הגשת כתב אישום או תוך חזרה מהגשתו וזאת כאשר מדובר בעבירות קלות יחסית ולרבות עבירות בנייה קלות ובאדם נורמטיבי ללא עבר פלילי.

כלומר, הסדר מותנה הוא למעשה הסכם בין התביעה לחשוד / נאשם לפיו החשוד / נאשם מודה בביצוע העובדות המהוות עבירה ומתחייב לקיים את התנאים שפורטו בהסדר וזאת כנגד התחייבות המדינה להימנע מהגשת כתב אישום נגדו או לחזור בה מהגשת כתב האישום נגדו, במידה והוא כבר הוגש.

בהתאם לכך, על ההסדר לכלול הודאה בעבירה, ענישה התואמת את חומרת העבירה כגון קנס או התחייבות לביצוע או שלא לבצע פעולה מסוימת.

במידה ומדובר לדוגמא בעבירת בנייה ללא היתר, ההסדר יכלול גם התחייבות להשגת היתר בנייה עד למועד מסוים, שלרוב הינו שנה, כאשר צו ההריסה יעמוד בתוקפו עד למועד זה. במידה ומי שביצע את עבירת הבנייה ללא היתר החל לפעול לצורך השגת היתר הבנייה, אך ההיתר לא התקבל עד למועד המוסכם, ניתן לבקש להאריך את מועדו במספר חודשים נוספים.

עורכת הדין הילי פרייס צברה ניסיון רב בייצוג נאשמים בהליכים פליליים לפי חוק התכנון והבנייה ותשמח להעניק גם לך ייעוץ וליווי משפטי מקצועי, בשאיפה להביא להפחתה בעונש ובמקרים מסוימים, אף להוציא אותך זכאי.

פנה/י עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי אישי!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום התכנון והבנייה, שייצגה אלפי לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בייזום פרויקטים, הליכי תכנון, התנגדויות, ליווי וייצוג בהליכים פליליים ועוד.
מומחי תכנון ובנייה
תכנון ובנייה
תחום התכנון והבנייה הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום התכנון והבנייה, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
ייצוג בהליך פלילי
ייצוג פלילי
היעדר ייצוגו של האזרח עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובע מטעם המדינה, שלהבדיל ממנו, בקיא בהלכות החוק. לפיכך, במידה ומתנהלים נגדך הליכים פליליים לפי חוק התכנון והבנייה, מומלץ מאוד להיעזר בעו"ד מנוסה.
ייצוג בוועדת ערר
ליווי ועדת ערר
היעדר ייצוגו של מגיש הערר בפני וועדת הערר עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובעים מצד רשויות המדינה שעל החלטותיהן הוגש ערר, שלהבדיל ממנו, בקיאות בהלכות החוק. לכן, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין מנוסה.