סגירה
חזרה
סגירה
תכנון ובנייה
050-741-8886
תכנון ובנייה

ייצוג בוועדת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

עוה"ד הילי פרייס

ככלל, אין חובה חוקית להיות מיוצג על ידי עורך דין במסגרת הליכים שמתנהלים בפני וועדת הערר לתכנון ובנייה. עם זאת, אין ספק שחשוב מאוד ואף חיוני להיות מיוצג על ידי עורך דין במסגרת הליכים אלו וזאת על מנת להבטיח למגיש הערר קיום הליך הוגן ותוך מיצוי זכויותיו לפי הדין.

היעדר ייצוגו של מגיש הערר בפני וועדת הערר עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובעים מצד רשויות המדינה שעל החלטותיהן הוגש הערר בפני וועדת הערר ואשר להבדיל ממנו, בקיאים בהלכות החוק.

לפיכך, במידה והגשת ערר בפני וועדת הערר לפי חוק התכנון והבנייה, מומלץ מאוד להיעזר בעו"ד לשם כך ולוודא עמו שהינו עו"ד בקי ומנוסה בתחום התכנון והבנייה בכלל ובייצוג בהליכים בפני וועדות הערר בפרט.

מהי וועדת הערר לפי חוק התכנון והבנייה?

ועדת הערר לפי חוק התכנון והבנייה הינה וועדה מחוזית בעלת סמכויות מגוונות בתחום התכנון והבנייה. ההוראות הנוגעות לפעילותה מעוגנות במסגרת סימן ב1 לפרק ב של חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, שעוסק במוסדות התכנון השונים.

יש לשים לב שבנוסף לוועדה זו קיימת וועדת ערר נוספת לפי החוק, בשם וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה, אשר ההוראות לה מעוגנות בסימן ב2 לפרק הנ"ל ועל כן חשוב להבדיל בין שתי וועדות הערר הללו ולא לבלבל ביניהן.

סעיף 12א לחוק עוסק בהרכב וועדת הערר ואילו סעיף 12ב לחוק עוסק בסמכויותיה.

הרכב וועדת הערר בהתאם לסעיף 12א לחוק כולל בעיקרו עו"ד בעל וותק של לפחות 5 שנים ומצוי בתחום התכנון והבנייה, נציג מתכנן המחוז שבקי בענייני תכנון ובנייה, אדריכל או מהנדס שבקי בענייני תכנון ובנייה ואינו עובד מדינה ושני נציגי ציבור.  

סמכויות וועדת הערר בהתאם לסעיף 12ב לחוק הינן כמפורט להלן:

1. לדון ולהחליט בערר על החלטה של וועדה מקומית, של רשות רישוי מקומית, או של וועדה משותפת למספר וועדות מקומיות שבמחוז אחד, בכל עניין שבו ניתנת בחוק זה זכות ערר על החלטותיהן, למעט בעניינים שבתחום סמכותה של וועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה שמונתה לפי סעיף 12ו לחוק. החלטה זו תהיה סופית.

לדוגמא, בהתאם לסעיף 152 לחוק, כל מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה של וועדה מקומית או של רשות רישוי מקומית לסרב לתת היתר לפי פרק ח' לחוק או לדחות התנגדות שהוגשה לפי הוראות סעיף 149(א) לחוק.   

2. לדון ולהחליט בערר על החלטה של וועדה מקומית או של רשות רישוי כאמור בפסקה (1) שעניינה חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד' או היתר לפי החוק, לרבות הקלה או היתר לשימוש חורג. החלטה זו תהיה סופית.

3. לדון ולהחליט בערר על החלטת וועדה מקומית בעניין תכנית שבסמכותה לפי סעיף 62א לחוק ולהחליט אם לאשר תכנית כאמור, עם או בלי שינויים, או בתנאים שתקבע או לדחותה. על החלטה זו ניתן לערור לוועדה המחוזית לפי סעיף 111 לחוק.

4. לדון ולהחליט בערר שעניינו הנחיות מרחביות לפי סעיף 145ד(ז) לחוק.

5. לדון ולהחליט בהשגה לפי סעיף 152(א2) לחוק.

6. לדון ולהחליט בערר בשל אי-מתן היתר לפי סעיף 152(א3) לחוק.

7. לדון ולהחליט בכל ערר אחר שחוק זה מסמיך אותה לדון ולהחליט בו.

8. לדון ולהחליט בערר לפי סעיף 26(ג) לחוק משק הגז הטבעי.

ככלל, ניתן להגיש על החלטות וועדת הערר עתירה מנהלית בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

מדוע חשוב להיות מיוצג על ידי עו"ד בפני וועדת ערר?

כשם שחשוב להיות מיוצג על ידי עורך דין בהליכים משפטיים רבים ומגוונים, חשוב ומומלץ מאוד להיות מיוצג על ידי עורך דין גם במסגרת הליכי הגשת ערר בפני וועדת הערר לפי חוק התכנון והבנייה.

לא נגזים אם נאמר שההבדל בין ייצוג עצמאי בהליכי הערר לבין ייצוג באמצעות עורך דין יכול במקרים רבים להיות קריטי ואף להכריע את גורל הערר.

שכן, על מנת להצליח בהליכי הערר ולהשיג את התוצאה המיטבית בנסיבות העניין, חשוב מאוד להיות בקי ובעל נסיון רב בהליכי הערר וזאת הן מבחינת הדין המהותי והן מבחינת סדרי הדין הרלוונטיים. למותר לציין שמדובר בכישורים שהאזרח מן השורה בדרך כלל אינו מצוייד בהם, להבדיל מעו"ד שמנוסה בתחום התכנון והבנייה.

יתרה מכך, לצורך הצלחה בהליכי ערר, יש להיות בקי ומנוסה לא רק בתחום התכנון ובנייה, אלא גם בתחום המשפט המנהלי. שכן, החלטות של רשות מנהלית, כמו וועדה מקומית לתכנון ובנייה, או וועדת הערר לפי חוק התכנון והבנייה, כפופות לביקורת שיפוטית שתחומה לעילות ההתערבות של המשפט המינהלי, כגון היעדר סמכות, הפלייה פסולה, שיקולים זרים וחריגה ממתחם הסבירות.

בהיעדר עילת התערבות כאמור בהחלטת הרשות המנהלית, לא יבוא בית המשפט בנעליה של הרשות ולא ימיר את שיקול דעתה בשיקול דעתו. כך נקבע על ידי בית המשפט העליון בשורה ארוכה של פסקי דין ולרבות בפסק הדין שניתן בהליך בג"צ 3017/05 חברת הזרע (1939) בע"מ נ' המועצה הארצית לתכנון ובנייה.   

עוה"ד הדין הילי פרייס וצוות משרדה עושים כמיטב יכולתם על מנת לעדכן את תוכן האתר בקביעות ובהתאם לפסיקות החדשות ולהוראות החוק. במידה ולא מצאת מענה לכלל שאלותיך בנושא ייצוג בוועדות ערר, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו טלפונית.

פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום התכנון והבנייה, שייצגה אלפי לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בייזום פרויקטים, הליכי תכנון, התנגדויות, ליווי וייצוג בהליכים פליליים ועוד.
מומחי תכנון ובנייה
תכנון ובנייה
תחום התכנון והבנייה הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום התכנון והבנייה, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
ייצוג בהליך פלילי
ייצוג פלילי
היעדר ייצוגו של האזרח עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובע מטעם המדינה, שלהבדיל ממנו, בקיא בהלכות החוק. לפיכך, במידה ומתנהלים נגדך הליכים פליליים לפי חוק התכנון והבנייה, מומלץ מאוד להיעזר בעו"ד מנוסה.
ייצוג בוועדת ערר
ליווי ועדת ערר
היעדר ייצוגו של מגיש הערר בפני וועדת הערר עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובעים מצד רשויות המדינה שעל החלטותיהן הוגש ערר, שלהבדיל ממנו, בקיאות בהלכות החוק. לכן, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין מנוסה.