סגירה
חזרה
סגירה
רישוי עסקים
050-741-8886
רישוי עסקים

דחיית בקשה לרישיון עסק ואיך מתמודדים...

עוה"ד הילי פרייס

תהליך רישוי העסק הינו תהליך אשר מתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק ומורכב בעיקרו מקבלת אישורים שונים מטעם גורמי רישוי מסוימים ברשות המקומית, כגון אגף התברואה, אגף התנועה ועוד וכן מטעם גורמים ממשלתיים מסוימים, כגון משרד הבריאות, משטרת ישראל, שירותי הכבאות ועוד.

כל אחד מהגורמים הללו מוסמך לקבל את הבקשה לקבלת רישיון העסק, בכפוף לקיום תנאים מסוימים, או לדחות את הבקשה. הרשות המקומית אחראית על ריכוז התשובות מכל הגורמים השונים ומסירת הודעה מסכמת על כך למגיש הבקשה.

די בכך שאחד מגורמי הרישוי השונים סירב לאשר את הבקשה כדי לדחות אותה באופן כללי, כך שלא ניתן לקבל את רישיון העסק אלא רק לאחר הסדרת הנושא מול אותו גורם וקבלת אישורו לבקשה.

ככלל, דחיית הבקשה לקבלת רישיון העסק מתרחשת בעיקרה כבר בשלב קבלת מסמכי הבקשה או בשלב מאוחר יותר, לאחר בדיקתה וקבלת חוות דעת נותני האישורים וזאת כפי שיפורט להלן.

דחיית הבקשה עם הגשת הבקשה ומסמכיה הנלווים

עם הגשת הבקשה והמסמכים הנלווים לה, על יחידת רישוי העסקים לבדוק תוך 21 יום את פרטי הבקשה והמסמכים ולהודיע על המשך התהליך או על דחיית הבקשה.

דחיית הבקשה בשלב זה יכולה להתבסס על אי מילוי כל פרטי הבקשה ו/או אי צירוף כל המסמכים הנלווים שדרושים לה. במקרה כזה, על יחידת רישוי העסקים להודיע על כך למבקש הבקשה בהודעה מנומקת בכתב.

רשימת המסמכים הנלווים שיש לצרף לבקשה נקבעת בכל מקרה באופן ספציפי, בהתאם לסוג העסק ולדרישות הספציפיות שחלות לגביו.

כך, לדוגמא, לכל בקשה חובה לצרף, בין היתר, תכנית עסק, תרשים סביבה ומפה מצבית, ב-5 עותקים, חתומים בידי בעל מקצוע מוסמך כהגדרתו בחוק. עם זאת, ישנם גם עסקים מסוימים שדורשים צירוף מסמכים מיוחדים שספציפיים להם, בהתאם לסוג העסק.

לדוגמא, במידה ומדובר בעסק לייצור מזון או מסעדה, יש לצרף לבקשה גם תכניות מאושרות על ידי שירות המזון במשרד הבריאות.

במידה ומדובר בעסק עתיר קהל, כגון גני אירועים, דיסקוטקים וכדומה, יש לצרף גם תכנית בטיחות מאושרת על ידי מהנדס בטיחות מוסמך. במידה ומדובר בעסק עם שימוש חורג, יש להגיש גם בקשה להיתר שימוש חורג וכך הלאה.

לפיכך, במידה ומגיש הבקשה לא מילא כראוי את כל פרטי הבקשה והנתונים שיש לציין בה ו/או לא צירף לה את כל המסמכים שמחובתו לצרף לה על פי החוק, אז הוא צפוי לקבלת הודעה מנומקת בכתב בדבר דחיית הבקשה וזאת תוך 21 ימים.

דחיית הבקשה לאחר בדיקתה וקבלת חוות דעת מגורמי הרישוי ונותני האישורים

כאמור, עם הגשת הבקשה והמסמכים הנלווים לה, על יחידת רישוי העסקים לבדוק תוך 21 יום את פרטי הבקשה והמסמכים ולהודיע למגיש הבקשה על המשך התהליך או על דחיית הבקשה.

במידה והוחלט על המשך התהליך, על יחידת רישוי העסקים להעביר את הבקשה לשם קבלת חוות דעתם ואישורם של כל הגורמים הרלוונטיים לבקשה ברשות המקומית ובמשרדי הממשלה.

גורמי הרישוי ברשות המקומית כוללים את המחלקות לתכנון הנדסי, איכות הסביבה, התברואה, התנועה ועוד.

נותני האישור הממשלתיים כוללים את משטרת ישראל, רשות הכבאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות, משרד התמ"ת, ומשרד החקלאות / אגף וטרינריה. במקרים מסויימים, תידרש גם קבלת אישורם של גורמים נוספים, כגון משרד התחבורה, לעסקי טיפול ברכב, משרד התשתיות, לעסקי דלק וגז ומשרד החינוך התרבות והספורט, לעסקי קייטנות ומכוני כושר.

גורמי הרישוי ונותני האישור המקומיים והממשלתיים צריכים להודיע תוך 30 יום ליחידת רישוי העסקים על תשובתם לגבי הבקשה.

תשובה זו יכולה להיות מתן אישור לבקשה, התנייתה בתנאים מוקדמים, או סירוב לתת אישור לבקשה.

לדוגמא, משרד איכות הסביבה יכול להתנות תנאים לגבי נושאים שונים. למשל, לגבי טיפול בשפכים, הוא רשאי לקבוע תנאים מוקדמים לפיהם על העסק להקפיד על הפרדת תשתיות לאיסוף נגר עילי, שפכים סניטריים, שפכים תעשייתיים ותמלחות, טיפול ופינוי של שפכים בהתאם לאיכותם, עמידה בערכים הזרמה למערכת הביוב, דיגום וניטור רציף, פינוי בוצה ועוד.

לגבי טיפול בפליטת מזהמי אוויר לסביבה, ניתן לקבוע כי על העסק להקפיד על התקנת ארובות, הנחיות להכנת ולהגשת סקר תהליכים ופליטות, קביעת ערכי פליטה מרביים המותרים ממקורות פליטה, הנחיות לדיגום וניטור רציף והוראות למניעה ולטיפול במפגעי ריח.

סירוב לתת אישור לבקשה עלול להינתן בשל אי התאמה של סוג הבקשה או התכנית למציאות בשטח, אי עמידה בדרישות נגישות לבעלי מוגבלויות או בשל אי ביצוע התנאים המוקדמים בזמן שהוקצב לקיומם. 

די בכך שגורם אחד בלבד מבין כל גורמי הרישוי סירב לתת אישור לבקשה, כדי לדחות את הבקשה.

במקרה כזה, על הרשות המקומית להודיע למבקש על דחיית הבקשה שלו, באמצעות הודעה מנומקת בכתב. במידה ומבקש הרשיון מעוניין להמשיך בהליך, עליו להסדיר נושא זה מול הגורם שסירב לתת אישור לבקשתו ובמידת הצורך גם לנקוט בהליכים משפטיים לשם כך. 

עורכת הדין הילי פרייס הנה מומחית בתחום של רישוי עסקים ובפרט כשמדובר על הליך לקבלת רישיון עסק והתמודדות מול דחיית הבקשה.

אנו מזמינים אותך לפנות אלינו לקבלת ייעוץ משפטי אישי ללא התחייבות. זאת כדי שגם אתה תזכה לקבל סיוע מקצועי, שיאפשר לך לנהל את ההליך המשפטי בצורה חכמה, שתביא לשינוי ההחלטה ולקבלת הרישיון המיוחל.

כדאי לקרוא: מה אפשר לעשות במקרה של דחיית בקשה לרישיון עסק?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום של רישוי עסקים, שייצגה מאות לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בהליכי רישוי וקבלת רישיונות עסק, ערעור על דחיית ו/או ביטול רישיון עסק וכך הלאה.
מומחי רישוי עסקים
רישוי עסקים
תחום רישוי עסקים בארץ הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום של רישוי עסקים, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
הליך לרישיון עסק
הליך רישוי עסק
תהליך רישוי העסק הינו תהליך שמורכב ממספר שלבים ושמתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק. מי שמעוניין לקבל רישיון עסק צריך להכיר את מדריך הנהלים של הרשות ולפעול לפי הנחיותיה.
דחייה של רישיון עסק
דחיית הבקשה
די בכך שאחד מגורמי הרישוי השונים סירב לאשר את הבקשה לרישיון עסק כדי לדחות אותה באופן כללי, כך שלא ניתן לקבל את רישיון העסק אלא רק לאחר הסדרת הנושא מול אותו גורם וקבלת אישורו לבקשה. כך מתמודדים עם דחיית הבקשה.