סגירה
חזרה
סגירה
תכנון ובנייה
050-741-8886
תכנון ובנייה

מידע חשוב בנושא בנייה ללא היתר

עוה"ד הילי פרייס

בנייה ללא היתר הינה בנייה בלתי חוקית במקרקעין אשר התבצעה ללא קבלת היתר בנייה כדין מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שבתחומה נמצא המקרקעין. כלומר, מדובר בסוג של עבירת בנייה.

עם זאת, בנסיבות מסוימות ניתן להכשיר בדיעבד את הבנייה ללא היתר וזאת כפי שיוסבר בהמשך הדברים להלן על ידי עורכת הדין הילי פרייס, מומחית בנושא בנייה ללא היתר וקבלת היתרי בנייה.

סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 וכן תקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז-1967 קובעים מהם המקרים שבהם יש להגיש בקשה להיתר בנייה. מדובר, למשל, בהקמת מבנה חדש, הריסת מבנה קיים, סגירת מרפסת ועוד.

ביצוע כל פעולה כאמור ללא קבלת היתר בנייה כדין ומראש, מהווה עבירת בנייה ללא היתר.

בהקשר זה חשוב לשים לב שקיימים שני סוגים של בנייה ללא היתר. הסוג האחד מתייחס למצב בו הבנייה נעשתה אמנם ללא היתר, אך בכל זאת בהתאם להוראות התב"ע שחלה על המקרקעין ולרבות בהתאם להוראות בדבר ייעוד הקרקע וזכויות הבנייה שלה. סוג זה קל יותר להכשיר בדיעבד, הואיל ולכאורה די בהגשת בקשה לקבלת ההיתר.

הסוג השני מתייחס למצב בו הבנייה נעשתה לא רק ללא היתר, אלא גם בניגוד להוראות התב"ע שחלה על המקרקעין. סוג זה הרבה יותר קשה להכשרה בדיעבד, מאחר והוא מצריך גם שינוי של התב"ע או קבלת הקלת בנייה ו/או קבלת אישור שימוש חורג.

מהם ההליכים שננקטים בגין בנייה ללא היתר?

בנייה ללא היתר מהווה הן עבירה פלילית והן עבירה מנהלית וזאת בהתאם להוראות פרק י' של חוק התכנון והבנייה, אשר עוסק בסמכויות הפיקוח, האכיפה והעונשין על עבירות הבנייה. יצויין, כי פרק זה הוחלף כולו בפרק חדש שמגביר ומחזק את הסמכויות הללו, במסגרת תיקון מספר 116 לחוק, משנת 2017.

מבחינת תקופת ההתיישנות על בנייה ללא היתר, ככלל, עבירת בנייה מתיישנת תוך 5 שנים. אולם, עבירה של שימוש במבנה ללא היתר נחשבת לעבירה מתמשכת, אשר מתחדשת כל יום ועל כן אין למעשה משמעות למועד בו החל השימוש במבנה ללא היתר מבחינת תקופת ההתיישנות. בנוסף, מירוץ תקופת ההתיישנות נעצר במועד בו רשויות האכיפה החלו לחקור את עבירת הבנייה וזאת ללא קשר למועד בו הוגש כתב אישום בעקבות חקירה זו.

הליכי האכיפה והעונשין המנהליים בגין בנייה ללא היתר כוללים הוצאת צווים מנהליים בדבר הריסת המבנה, סגירת המבנה, הפסקת עבודות הבנייה, הפסקת שימוש במבנה, איסור שימוש בציוד בנייה, החרמת ציוד בנייה, הטלת קנסות מנהליים ועוד.

יודגש, כי על פי תקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי - תכנון ובנייה), התשע"ח - 2018 אשר אושרו במאי 2018 ונכנסו לתוקף לקראת סוף 2018, גובה הקנסות החדשים בגין עבירות הבנייה נע בין 10,000 ₪ לבין 300,000 ₪.  

יש לקחת בחשבון שסעיף 230 לחוק התכנון והבנייה קובע כי אין בביצוע צו מינהלי כדי לפטור אדם מאחריות פלילית בשל ביצוע עבירה לפי פרק י' לחוק.

הליכי האכיפה והעונשין הפלילים בגין בנייה ללא היתר כוללים בעיקרם העמדה לדין בבית המשפט לעניינים מקומיים וניהול משפט פלילי כנגד הנאשם. סעיף 243 לחוק קובע את הוראות העונשין בגין עבירת בנייה ללא היתר ומבדיל לעניין זה בין ביצוע עבירת בנייה ללא היתר במקרקעין בעלי מעמד מיוחד, כגון מקרקעין שמיועדים לתשתיות לאומיות, שצ"פ, מקרקעין שהינם גן לאומי או שמורת טבע ועוד, לבין ביצוע עבירת בנייה ללא היתר במקרקעין שאינם כאלו.

מי שביצע בנייה ללא היתר במקרקעין המיוחדים הללו, דינו מאסר שנתיים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין וכן קנס לפי סעיף 245 לחוק התכנון והבנייה. מי שביצע בנייה ללא היתר במקרקעין אחרים, דינו מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין וכן קנס לפי סעיף 245 התכנון והבנייה.

כיצד ניתן להכשיר בנייה ללא היתר?

במקרים מסוימים ניתן להגיע להסדר מותנה עם רשויות אכיפת החוק בהתאם לתיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 ולהכשיר בדיעבד את הבנייה ללא היתר וזאת לרבות באמצעות קבלת היתר בנייה כדין.

תיקון 66 הנ"ל מאפשר לסגור תיקים פליליים בהסדר מותנה, ללא הגשת כתב אישום או תוך חזרה מהגשתו, כאשר מדובר בעבירות קלות יחסית ולרבות עבירות בנייה קלות ובאדם נורמטיבי ללא עבר פלילי. מדובר בהסדר שכולל הודאה בעבירה, ענישה התואמת את חומרת העבירה כגון קנס או התחייבות לביצוע או שלא לבצע פעולה מסוימת וכן השגת היתר בנייה עד למועד מסוים, שלרוב הינו שנה, כאשר צו ההריסה יעמוד בתוקפו עד למועד זה.

במידה ומי שביצע את עבירת הבנייה ללא היתר החל כבר לפעול לצורך השגת היתר הבנייה, אך ההיתר טרם התקבל עד למועד המוסכם, ניתן לבקש להאריך את המועד להשגתו במספר חודשים נוספים.

כך או כך, לצורך ייצוג בהליכים פליליים כדוגמת אלו שהוזכרו לעיל, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין שהנו בעלת התמחות מיוחדת בתחום התכנון והבנייה. כזה שיידע לנהל את ההליך המשפטי בצורה החכמה, המהירה והאפקטיבית ביותר.

למידע נוסף פנה/י עכשיו!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום התכנון והבנייה, שייצגה אלפי לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בייזום פרויקטים, הליכי תכנון, התנגדויות, ליווי וייצוג בהליכים פליליים ועוד.
מומחי תכנון ובנייה
תכנון ובנייה
תחום התכנון והבנייה הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום התכנון והבנייה, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
ייצוג בהליך פלילי
ייצוג פלילי
היעדר ייצוגו של האזרח עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובע מטעם המדינה, שלהבדיל ממנו, בקיא בהלכות החוק. לפיכך, במידה ומתנהלים נגדך הליכים פליליים לפי חוק התכנון והבנייה, מומלץ מאוד להיעזר בעו"ד מנוסה.
ייצוג בוועדת ערר
ליווי ועדת ערר
היעדר ייצוגו של מגיש הערר בפני וועדת הערר עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובעים מצד רשויות המדינה שעל החלטותיהן הוגש ערר, שלהבדיל ממנו, בקיאות בהלכות החוק. לכן, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין מנוסה.