סגירה
חזרה
סגירה
תכנון ובנייה
050-741-8886
תכנון ובנייה

פרגולה

עוה"ד הילי פרייס
ישנה הנחה רווחת בציבור, שהקמת פרגולה פטורה מהיתר בניה. 
 
בשעתו, בשנת 2013, הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, שקיבל את הכינוי "רפורמת הפרגולות". תיקון זה, נועד לייעל ולפשט את הליכי הרישוי, והסמיך את שר הפנים לקבוע פטורים מהיתר להקמתם של סוגי בניינים, שהם: (1) פשוטים מבחינה הנדסית; (2) אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש; (3) השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן, מעטה; (4) הם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.
 
והנה, לאחר הקמת הפרגולה, מקבל האזרח צו הריסה מינהלי להריסתה, ולפעמים אפילו כתב אישום. וכך למד האזרח שהפרגולה לא תמיד פטורה. בכתבה זו נעמוד על הקריטריונים של הפטור.
 
הקריטריונים של הפטור מהיתר בניה נקבעו בתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014  (להלן: "תקנות הפטור"). 
"התכלית של תקנות הפטור הינה מתן פטור מהיתר בניה לסוגי עבודות ושימושים אשר אינם בעלי השלכה מהותית הנדסית וסביבתית, תוך שמירה על כך שאלה יבוצעו בצורה מקצועית ובטוחה, הן מבחינת השוהים בהם והן מבחינת הנמצאים בקרבתם. " כך קבע כבוד השופט י' חסדיאל ב-ת.ב 01/16/000197 דיין נגד יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה [פורסם בנבו] (9.10.16).
"מצללה (פרגולה)" – מוגדרת בתקנה 1 לתקנות הפטור: "מבנה בלא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה, ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40 אחוזים ממנו לפחות; יראו מבנה כאמור כמצללה גם אם על תקרתו מותקן קירוי שקוף או שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה האמור עשויים מחומר שקוף".
"חומרים קלים" – מוגדרים בתקנות הפטור כחומרים שמשקלם אינו עולה על 50 קילוגרמים למטר מרובע ברכיב מבני מישורי, כגון גבס, עץ, זכוכית, אלומיניום, פלדה, פולימרים למיניהם, או חומרים דומים אחרים.
בנוסף להגדרה המדוייקת של פרגולה בתקנות הפטור, תקנה 12 לתקנות הפטור קובעת את התנאים הבאים למתן הפטור:
(1)  שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על ¼ משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג – הכול לפי הגדול יותר;
(2)  המצללה תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר.
(2א) כללה המצללה קירוי שקוף, הקירוי האמור יותקן בצמוד לתקרת המצללה ולא יחרוג מהיקף המצללה.
כמו כן, לפי ס"ק (3), יש לצרף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה ולהודיע על העבודה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה.
 
כפי שקובעת תקנה 12(2) הקמת הפרגולה כפופה לעמידה בהוראות התב"ע וההנחיות המרחביות שפרסמה הרשות המקומית. דוגמא לתב"ע ייעודית לפרגולות: התב"ע של קריית אונו תממ/מק/14. דוגמא להנחיות מרחביות בנושא פרגולות: אתר עיריית תל אביב – הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין. 
 
חשוב לציין, כי אין מסמך זה מתיימר להציג את כל תנאי הפטור אלא לעמוד על העיקרים שבהם. 
 
אם כן, על הטוען לפטור לצלוח במצטבר את דרישות החוק, לאחר מכן דרישות התקנות, ולבסוף אף את דרישת ההנחיות המרחביות. די בסירוב בקומה אחת כדי לשלול את הפטור מהטוענים לו. עמד על כך בית המשפט ב- (ת"א) 4949-01-13 מדינת ישראל נ' חנוך טמפלהוף, (14.12.16).
 
 
מה דין פרגולה שלא עומדת בתנאים למתן פטור מהיתר? 
קודם כל, היא טעונה קבלת היתר בניה. אבל הבשורות הטובות הן, שכחלק מהרפורמה בהליכי רישוי הבניה, הוגדרו מסלולי רישוי שונים, על פי מידת השלכתם ההנדסית, המרחבית או הסביבתית. 
פרגולה שלא עומדת בתנאי הפטור, והיא מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה, ושהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% ממנו לפחות, פרגולה שכזו שייכת למסלול רישוי מקוצר, לפי תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג-2003, ולא למסלול רישוי מלא, המיועד לעבודות בניה מורכבות.
שנית, פרגולה החורגת מתנאי הפטור, יבוא השטח העודף במניין שטחי השירות, לפי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב-1992. 
זקוק/ה לסיוע משפטי בנושא פרגולה? בהתמודדות עם הליכים מינהליים או פליליים? עו"ד הילי פרייס כאן בשבילך.
מחברת: הילי פרייס
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (0) דירוגים | דירוג ממוצע (0)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום התכנון והבנייה, שייצגה אלפי לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בייזום פרויקטים, הליכי תכנון, התנגדויות, ליווי וייצוג בהליכים פליליים ועוד.
מומחי תכנון ובנייה
תכנון ובנייה
תחום התכנון והבנייה הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום התכנון והבנייה, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
ייצוג בהליך פלילי
ייצוג פלילי
היעדר ייצוגו של האזרח עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובע מטעם המדינה, שלהבדיל ממנו, בקיא בהלכות החוק. לפיכך, במידה ומתנהלים נגדך הליכים פליליים לפי חוק התכנון והבנייה, מומלץ מאוד להיעזר בעו"ד מנוסה.
ייצוג בוועדת ערר
ליווי ועדת ערר
היעדר ייצוגו של מגיש הערר בפני וועדת הערר עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובעים מצד רשויות המדינה שעל החלטותיהן הוגש ערר, שלהבדיל ממנו, בקיאות בהלכות החוק. לכן, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין מנוסה.