סגירה
חזרה
סגירה
רישוי עסקים
050-741-8886
רישוי עסקים

איזה עסק צריך להוציא רישיון עסק?

עוה"ד הילי פרייס

בניגוד למה שאולי מקובל לחשוב, לא כל עסק בארץ טעון הוצאת רישיון עסק, אלא עסקים מסוימים בלבד.

באופן כללי, מדובר בעסקים אשר הפעלתם עלולה להשפיע לרעה על רווחת הציבור הרחב ולפגוע במטרות ציבוריות שונות, כגון בטחון הציבור, בריאות הציבור, איכות הסביבה ועוד.

לפיכך, המחוקק קבע שהפעלתם של עסקים אלו טעונה הוצאת רישיון עסק וזאת כדי לפקח עליהם ולהבטיח שהפעלתם לא תפגע במטרות הציבוריות הללו. 

במילים אחרות, הוצאת רישיון העסק נועדה להבטיח שננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק, תוך הגנה על המטרות הציבוריות ולטובת הציבור הרחב.

מדובר, לדוגמא, בעסקים שעוסקים בענפי התעשייה, הדלק, הבריאות, החקלאות, המזון, העינוג הציבורי ועוד.

לעומת זאת, עסקים כגון משרדי עורכי דין, משרדי רו"ח, סופרים, בוני אתרי אינטרנט, מכירת כלי בית, מוצרי הלבשה והנעלה, מכשירי כתיבה, ספרים ועוד, אינם טעונים הוצאת רישיון עסק, מאחר שהפעלתם איננה עלולה לסכן מטרות אלו. 

מטרות הרישוי הציבוריות שיש להגן עליהן באמצעות הוצאת הרישיון

מטרות הרישוי הציבוריות שיש להגן באמצעות הוצאת רישיון העסק, מוגדרות במסגרת סעיף 1(א) לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 וזאת כמפורט להלן:

1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
5. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
6. קיום תכליות דיני התכנון והבנייה.
7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

אז איך יודעים איזה עסק צריך רישיון עסק?

סעיף 1 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013, שכותרתו הינה עסקים טעוני רישוי, קובע כי "העסקים המפורטים בתוספת הם עסקים טעוני רישוי".

לפיכך, כדי לדעת איזה עסק צריך רישיון עסק, יש לבדוק את הוראות התוספת לצו רישוי העסקים, אשר מגדירה בעיקרה את סוגי העסקים הספציפיים שצריכים רישיון עסק וכן את מטרות הרישוי הציבוריות הספציפיות שרישיון העסק שלהם אמור להבטיח.

התוספת לצו רישוי העסקים מחולקת ל-10 קבוצות ראשיות של ענפים מקצועיים וזאת כמפורט להלן:

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
קבוצה 2 - דלק ואנרגיה.
קבוצה 3 - חקלאות ובעלי חיים.
קבוצה 4 - מזון.
קבוצה 5 - מים ופסולת.
קבוצה 6 - מסחר ושונות.
קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט.
קבוצה 8 - רכב ותעבורה.
קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת.
קבוצה 10 - תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

כל קבוצה ראשית מכילה גם תתי קבוצות ואילו כל תת קבוצה מכיל בדרך כלל סוגים ספציפיים של עסקים.

נניח, לצורך הדוגמא, שעלינו לבדוק האם הפעלת תחנה לתדלוק בגז טעונה הוצאת רישיון עסק.

לשם כך נפנה לבדוק, מטבע הדברים, את קבוצה 2, שעוסקת בדלק ואנרגיה ונמצא שהיא כוללת את תתי הקבוצות של גז וכן של דלק לסוגיו ואילו תת הקבוצה של גז מכיל 7 סוגי עסקים ספציפיים שונים וביניהם תחנת תדלוק בגז. מכאן נובע, איפוא, שהפעלת תחנת תדלוק בגז אכן טעונה הוצאת רישיון עסק.  

כעת נפנה לבדוק את דרישות התוספת לגבי הוצאת רשיון העסק של תחנת התדלוק בגז.

לשם כך נתבונן בשבעת הטורים שמכילה התוספת, כמפורט להלן:

טור א' - קובע את המספר הסידורי של סוג העסק.
טור ב' - קובע את תיאור העסק טעון הרישוי.
טור ג' - קובע את מטרות הרישוי הציבוריות הספציפיות שיש להגן עליהן במסגרת רישיון העסק.
טור ד' - עוסק בהוצאת היתר מזורז.
טור ה' - עוסק באי פרסום מפרט אחיד או מפרט אחיד חלקי.
טור ו' - מגדיר את תוקף הרישיון בשנים.
טור ז' - עוסק בחיקוק אחר. כלומר, האם ישנם חיקוקים אחרים שחלים על רישוי אותו עסק.

לגבי הדוגמא שלנו, של הפעלת תחנת תדלוק בגז, נראה בטור ג' של התוספת, שרשיון העסק של התחנה נועד להגן על ארבע מטרות רישוי ציבוריות, אשר מסומנות בסימן +: הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות, הבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו וקיום הדינים הנוגעים לכבאות.

מבחינת משך תוקף הרישיון, נראה בטור ו' של התוספת שתוקפו הינו ל-5 שנים ומבחינת חיקוקים אחרים שחלים על הוצאת רישיון העסק לתחנת הגז, נראה בטור ז' של התוספת שיש להוציא רישיון עסק לתחנה גם בהתאם להוראות חוק הגז.

לאחר שביררנו את כל הפרטים הבסיסים הללו, יש להגיש את הבקשה לקבלת רישיון עסק עבור תחנת התדלוק בגז בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000.

עוה"ד הילי פרייס וצוות המשרד משקיעים זמן ומשאבים בעדכון התוכן באתר וזאת בהסתמך על הוראות החוק והפסיקה העדכנית. במידה ולא מצאת מענה מספק לשאלותיך בנושא הוצאת רישיון עסק ו/או בנושאים אחרים הקשורים בתחום של רישוי עסקים, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו באופן אישי.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי פנה/י עכשיו!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום של רישוי עסקים, שייצגה מאות לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בהליכי רישוי וקבלת רישיונות עסק, ערעור על דחיית ו/או ביטול רישיון עסק וכך הלאה.
מומחי רישוי עסקים
רישוי עסקים
תחום רישוי עסקים בארץ הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום של רישוי עסקים, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
הליך לרישיון עסק
הליך רישוי עסק
תהליך רישוי העסק הינו תהליך שמורכב ממספר שלבים ושמתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק. מי שמעוניין לקבל רישיון עסק צריך להכיר את מדריך הנהלים של הרשות ולפעול לפי הנחיותיה.
דחייה של רישיון עסק
דחיית הבקשה
די בכך שאחד מגורמי הרישוי השונים סירב לאשר את הבקשה לרישיון עסק כדי לדחות אותה באופן כללי, כך שלא ניתן לקבל את רישיון העסק אלא רק לאחר הסדרת הנושא מול אותו גורם וקבלת אישורו לבקשה. כך מתמודדים עם דחיית הבקשה.