סגירה
חזרה
סגירה
רישוי עסקים
050-741-8886
רישוי עסקים

מה אפשר לעשות אם לא חידשו את רישיון העסק שלך?

עוה"ד הילי פרייס

רוב רישיונות העסק הניתנים בארץ הינם רישיונות תקופתיים, כלומר, רישיונות שתוקפם קצוב בתקופת זמן ועל כן יש להגיש בקשה לחידושם עד 90 יום לפני סיום תקופתם. כך קובעת תקנה 26 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000

כיום, תקופת רשיון העסק יכולה להימשך  עד שנה אחת, 3 שנים, 5 שנים, 10 שנים ו-15 שנים וזאת כאמור בתקנה 20 לתקנות רישוי עסקים.

בעבר ניתן היה גם לקבל במקרים מסוימים רישיונות לצמיתות, כאמור בתקנה 21 לתקנות הללו, דבר אשר פוטר מהצורך לחדש את תוקף הרשיון מעת לעת.  

בהתאם לתקנה 28 לתקנות רישוי עסקים, על רשות הרישוי המקומית להודיע לבעל העסק לא יאוחר מ-30 יום לפני סיום תקופת הרישיון, על החלטתה בבקשתו לחדש את תוקף העסק. במידה והרשות מסרבת לחדש את רשיון העסק, עליה לציין את נימוקיה לסירוב, לפי טופס 4 לתוספת לתקנות הללו.

במקרה כזה, פתוחות בפני בעל העסק שתי אופציות חילופיות להתמודד עם ההחלטה לסרב לחדש לו את רשיון העסק וזאת באמצעות הגשת השגה או עתירה מנהלית, כפי שיוסבר בהמשך הדברים על ידי עורכת הדין הילי פרייס, מומחית בתחום רישוי עסקים.

מה ניתן לעשות במקרה של החלטה לסרב לחדש רישיון עסק?

על החלטה לסרב לחדש רישיון עסק ניתן לערער באמצעות שתי דרכים חילופיות.

האחת, באמצעות הגשת השגה בפני גורם הרישוי שנתן את אותה החלטה והשנייה, באמצעות הגשת עתירה מנהלית בפני בית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים.

הגשת השגה

הליך הגשת ההשגה מתנהל בפני גורם מוסמך ארצי, אשר הדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה נקבעה מטעמו או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה לפי סעיף 1 לחוק.

את ההשגה יש להגיש בהתאם לסעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 וכן בהתאם לסעיף 11ד + טופס 9 לתקנות רישוי עסקים.  

המועד להגשת ההשגה הינו תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה לסרב לחדש את רישיון העסק. הגשת ההשגה כרוכה בתשלום אגרה.

חשוב להיות מודע לכך שעצם הגשת ההשגה כשלעצמה, אינו מקפיא באופן אוטומטי את תוקף החלטת הסירוב לחדש את רישיון עסק. לפיכך, מי שמגיש השגה צריך להגיש, בנוסף להשגה, גם בקשה להתלות את תוקפה של ההחלטה / הדרישה עד להחלטה בהשגה, בצירוף נימוקים לכך.  

הגשת עתירה מנהלית

הליך העתירה המנהלית מתנהל בפני בית בפני בית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים. סמכותו המקומית נקבעת לפי מיקומו של העסק.

במסגרת העתירה המנהלית, ניתן לתקוף את החלטת הסירוב לחדש את רישיון העסק במידה והיא מנוגדת לכלכלי המנהל התקין. מדובר, למשל, במקרים בהם ניתן לטעון שההחלטה בלתי סבירה, בלתי מידתית, מפלה את בעל העסק לעומת בעלי עסקים דומים אחרים וכיוצא בזה.

עוד ניתן לטעון שהחלטת הסירוב פוגעת שלא כדין בזכות לחופש העיסוק של בעל העסק, שכידוע מוכרת גם  מתוקף חוק-יסוד: חופש העיסוק. סעיף 3 לחוק זה קובע כך - "כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד".

לחופש העיסוק יש גם היבט כלכלי, מאחר שהוא מיועד להגן על יכולתם של בני האדם למצוא את פרנסתם. כך נקבע בהליך בג"צ 5936/97 ‏לם נ' מנכ"ל משרד החינוך, התרבות והספורט.

בפסיקה נקבע כי הדין לגבי אי חידוש או ביטול רשיון עסק קיים הינו חמור יותר מאשר לגבי סירוב למתן רשיון חדש וכי נדרשת זהירות יתר באי חידוש רשיון או שלילת רשיון להבדיל מאי מתן רישיון חדש. הרף הראייתי אשר נדרש לתמיכה בסירוב לחדש רישיון או בביטול רישיון, הינו רף גבוה משל הרף הראייתי הנדרש לתמיכה בסירוב ראשוני לתת רשיון עסק חדש. 

בעוד שלגבי סירוב לתת רישיון חדש ניתן להסתפק בחשד סביר, ללא ביצוע חקירה, לגבי אי כשירותו של המבקש לקבל את הרישיון, אז כאשר מדובר באי חידוש רישיון או ביטול רישיון, אין די בכך ויש צורך בעריכת חקירה והזמנת המבקש להשמיע את טענותיו. כך נקבע בהליך בג"צ 237/81 יחזקאל דעבול נ' עיריית פתח תקווה רשות הרישוי.

במסגרת עת"מ 27091-10-16 מאפיית הכהנים רחל (1996) בע"מ נ' מדינת ישראל - משטרת ישראל, נדונה עתירה שהוגשה כנגד החלטת משטרת ישראל שלא לחדש רישיון עסק להפעלת בית אוכל ואפיה בגבעתיים.  

המשטרה נימקה את סירובה לחדש את רישיון העסק בכך שיש בידיה מידע מודיעיני לפיו בעלי העסק מפעילים אותו "כפלטפורמה לעבירות הקשורות עם ארגוני פשיעה".

בעלי העסק טענו שהטענה לפיה העסק משמש "למטרות פשיעה" הינה טענה חסרת כל בסיס, אשר פוגעת שלא כדין בחופש העיסוק שלהם.

בית המשפט קבע שהחומר המודיעיני שנמצא בידי המשטרה אינו מבוסס דיו באופן שמצדיק את הפגיעה בזכות לחופש העיסוק של בעלי העסק, מאחר שהוא אינו עומד ברף הגבוה הנדרש לפגיעה בזכויות הפרט ועל כן החלטת הסירוב לחדש את רישיון העסק אינה סבירה ואינה מידתית.

בהתאם לכך בוטלה החלטת המשטרה לסרב לחדש את רישיון העסק של העותרים, אם כי גם צויין שעליהם עדיין לעמוד, כמובן, בכל הקריטריונים הדרושים כדין לקבלת רישיון עסק.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום התכנון והבנייה, שייצגה אלפי לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בייזום פרויקטים, הליכי תכנון, התנגדויות, ליווי וייצוג בהליכים פליליים ועוד.
מומחי תכנון ובנייה
תכנון ובנייה
תחום התכנון והבנייה הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום התכנון והבנייה, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
ייצוג בהליך פלילי
ייצוג פלילי
היעדר ייצוגו של האזרח עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובע מטעם המדינה, שלהבדיל ממנו, בקיא בהלכות החוק. לפיכך, במידה ומתנהלים נגדך הליכים פליליים לפי חוק התכנון והבנייה, מומלץ מאוד להיעזר בעו"ד מנוסה.
ייצוג בוועדת ערר
ליווי ועדת ערר
היעדר ייצוגו של מגיש הערר בפני וועדת הערר עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובעים מצד רשויות המדינה שעל החלטותיהן הוגש ערר, שלהבדיל ממנו, בקיאות בהלכות החוק. לכן, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין מנוסה.