סגירה
חזרה
סגירה
רישוי עסקים
050-741-8886
רישוי עסקים

מהם התנאים לקבלת רישיון עסק?

עוה"ד הילי פרייס

ככלל, תהליך הוצאת רישיון עסק הינו תהליך מורכב וממושך ולא פעם גם מייגע, אשר נמצא באחריות רשות הרישוי המקומית, קרי, מחלקת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק.

הליך הוצאת רישיון עסק כרוך בעיקרו בקבלת אישורים מגורמי רישוי / נותני אישורים שונים, כמפורט בהמשך הדברים להלן על ידי עורכת הדין הילי פרייס, מומחית בתחום של רישוי עסקים.

הן רשות הרישוי המקומית והן גורמי הרישוי / נותני האישורים, רשאים להתנות את קבלת רישיון העסק בשלושה סוגים של תנאים שנועדו להבטיח את מטרות הרישוי:

1. תנאים מוקדמים - תנאים שמוצבים לצורך הוצאת רישיון העסק. כלומר, מדובר בתנאים שיש לקיימם עוד לפני מתן הרשיון וכתנאי מקדים לקבלתו.

2. תנאים ברישיון - תנאים שנכללים מלכתחילה ברישיון העסק, עם הוצאתו ושאותם בעל העסק מחויב לקיים לכל אורך כל פעילותו השוטפת של העסק.

3. תנאים נוספים ברישיון - תנאי שהתווספו לרישיון העסק לאחר שהוא כבר הוצא ושגם אותם על בעל העסק לקיים לכל אורך פעילותו השוטפת של העסק.

כל אחד מנותני האישורים רשאי להוסיף או לשנות תנאי ברישיון עסק שניתן לעסק לצמיתות או לתקופה וזאת בכל עת שיתעורר הצורך לכך.

מן האמור לעיל נובע, איפוא, שלמעשה, לכל עסק ספציפי יש את התנאים הספציפיים שלו לקבלת רישיון עסק, כך שאין רשימה אחידה של תנאים שמשותפת לכל העסקים טעוני הרישוי בארץ, אלא שרשימת התנאים משתנה מעסק לעסק, בהתאם לסוגו וטיבו.

יחד עם זאת, לכל מבקש רישיון עסק או בעל רישיון עסק יש את הזכות להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית דין לעניינים מינהליים על התניית תנאים שלדעתו אינם סבירים, כמו גם על סירוב לתת רישיון או ביטול רישיון.

גורמי הרישוי שקבלת אישוריהם מהווה תנאי להוצאת רישיון עסק

כאמור, אחד השלבים העיקריים בהוצאת רשיון העסק עוסק בקבלת אישוריהם של גורמי הרישוי השונים.

חשוב להבין שלכל עסק יש רשימת גורמי רישוי משלו, שכוללת רק חלק מסוים מכלל גורמי הרישוי, כך שאין צורך להשיג אישורים מכל גורמי הרישוי הקיימים בארץ לצורך הוצאת רישיון העסק.  כלומר, גם רשימת גורמי הרישוי הרלוונטיים משתנה מעסק לעסק, בהתאם לסוגו וטיבו.

כדי לדעת מהי רשימת נותני האישורים שרלוונטית לעסק של מגיש הבקשה לרשיון עסק, באפשרותו להגיש בקשה לקבלת מידע מקדמי בפני מחלקת רישוי העסקים ברשות המקומית ו/או להיעזר באנשי מקצוע פרטיים בתחום רישוי העסקים בארץ.

ככלל, נותני האישורים נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות: נותני אישור מוניציפאליים, נותני אישור ממשלתיים וכן נותני אישור ממשלתיים במקרים מיוחדים.

נותני האישור המוניציפאליים כוללים את הגורמים הבאים: וועדת התכנון והבנייה, המחלקה לרישוי ותכנון הנדסי ושימושים חורגים, המחלקה לביקורת עסקים באגף רישוי עסקים, מחלקת איכות הסביבה, מחלקת הביוב, מחלקת התברואה, מחלקת התנועה, אגף הנכסים במידה ומבנה העסק נמצא בבעלות הרשות המוניציפאלית, המחלקה לשימור מבנים במידה ומבנה העסק הוכרז כמבנה לשימור, מדור מבנים מסוכנים במידה ומבנה העסק הוגדר כמבנה מסוכן וכן וטרינר, במידת הצורך.

נותני האישור הממשלתיים כוללים את הגורמים הבאים: משטרת ישראל, המשרד לאיכות הסביבה, רשות הכבאות, משרד הבריאות, משרד התמ"ת, משרד החקלאות / השירות הוטרינרי.

נותני האישור הממשלתיים במקרים מיוחדים כוללים את הגורמים הבאים: משרד התחבורה כאשר מדובר בעסקי טיפול ברכב, משרד התשתיות כאשר מדובר בעסקי דלק וגז ומשרד החינוך התרבות והספורט כאשר מדובר בעסקי קייטנות ומכוני כושר.

לכל נותן אישור יש מדיניות משלו לגבי התנאים למתן אישור מטעמו להוצאת רשיון עסק, אשר מתעדכנת מעת לעת.

כך, לדוגמא, מדיניות המשרד לאיכות הסביבה בכל הקשור למתן אישור מטעמו להוצאת רישיון עסק הינה לקבוע תנאים במטרה להפחית את פגיעת העסק בסביבה ולתקן פגיעות שכבר נעשו. 

מדיניות זו קובעת שלעסקים המשתייכים לסקטורים בעלי מאפייני פעילות דומים, ניתנים תנאים ברישיון עסק על פי מפרט תנאים אחיד. מדובר בעסקים כגון תחנות דלק, משחטות ובתי מטבחיים, אתרי סילוק פסולת, תחנות מעבר לפסולת וגידול בעלי חיים.

לעומת זאת, לעסקים בעלי מאפייני פעילות ייחודים, יינתנו תנאים ברישיון עסק בצורה פרטנית ובהתבסס על אופי הפעילות ותהליכי הייצור בעסק. מדובר בעסקים כגון עסקים לייצור אנרגיה, עיבוד מתכות, ייצור חומרי ניקוי, ייצור תרופות, ייצור מזון, ייצור תכשירים קוסמטיים, ייצור חומרי הדברה וטיפול בפסולת.

העסקים המשתייכים לסקטורים בתעשייה שיש להם השפעה משמעותית על הסביבה, מוסדרים באמצעות הרישוי המשולב, על פי הנהוג באירופה ותוך התאמה לתנאים הקיימים במדינת ישראל.

סקטורים אלה כוללים את תעשיית האנרגיה, תעשייה כימית, ייצור ועיבוד מתכות, תעשייה מינראלית, ניהול וטיפול בפסולת, ייצור מזון וגידול בעלי חיים. במרבית הסקטורים נקבע כושר ייצור שמעליו המפעל נחשב לבעל השפעה משמעותית על הסביבה.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום של רישוי עסקים, שייצגה מאות לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בהליכי רישוי וקבלת רישיונות עסק, ערעור על דחיית ו/או ביטול רישיון עסק וכך הלאה.
מומחי רישוי עסקים
רישוי עסקים
תחום רישוי עסקים בארץ הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום של רישוי עסקים, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
הליך לרישיון עסק
הליך רישוי עסק
תהליך רישוי העסק הינו תהליך שמורכב ממספר שלבים ושמתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק. מי שמעוניין לקבל רישיון עסק צריך להכיר את מדריך הנהלים של הרשות ולפעול לפי הנחיותיה.
דחייה של רישיון עסק
דחיית הבקשה
די בכך שאחד מגורמי הרישוי השונים סירב לאשר את הבקשה לרישיון עסק כדי לדחות אותה באופן כללי, כך שלא ניתן לקבל את רישיון העסק אלא רק לאחר הסדרת הנושא מול אותו גורם וקבלת אישורו לבקשה. כך מתמודדים עם דחיית הבקשה.