סגירה
חזרה
סגירה
תכנון ובנייה
050-741-8886
תכנון ובנייה

צו הריסה מינהלי התייעצות עם עורך דין

עוה"ד הילי פרייס
צו הריסה מנהלי הוא צו הניתן על ידי יו"ר הוועדה המקומית כנגד בנייה ללא היתר, במסגרתו נדרש האזרח להרוס מבנה שנבנה שלא כדין. המחוקק הכיר בכך שמדובר בסעד פוגעני, שכן הריסה עשויה ליצור מצב בלתי הפיך, ופגיעה בזכות הקניין של בעל הנכס בו התבצעו עבירות הבנייה, שהיא זכות יסוד. לכן, המחוקק הגדיר "בלמים ואיזונים" שנועדו למנוע פגיעה שאינה מידתית בבעלי הקניין ושנועדו למנוע הפעלה שרירותית של סמכות הוצאת צווים אלו - רע"פ 6484-18 יצחק פרטוש נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו פורסם בנבו 03/07/2019; רע"פ 5635/93 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו נ' עורקבי, נבו, 22.3.1994.
אחד מבלמים אלו הוא התניית מתן הצו המינהלי בהיוועצות עם גורם משפטי מוסמך, כשברוב המקרים מדובר בתובע מטעם הוועדה המקומית או הרשות המקומית. היוועצות עם גורם נוסף, במקרה זה גורם משפטי, נועדה להבטיח שצו דרסטי שכזה, יוצא רק לאחר שיקול דעת ראוי, גם של גורם משפטי - עפמ"ק (מחוזי י-ם) 30968-11-18 פריאל ג'אעביס נ' יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה, נבו 06.12.2018.
 
 
על אף שהחוק אינו מגדיר צורה מפורשת להיוועצות, בפסיקה נקבעו מספר עקרונות להפעלתה: על הגורמים המתייעצים להחליף דברים ביניהם באופן ישיר, על הצדדים להיות מודעים לכך שחילופי הדברים הם התייעצות כנדרש בחוק, ושהמבנה עליו הם מתייעצים יהיה מוגדר היטב. ע"פ 22/89 מחמוד עזבה נ' מדינת ישראל, מג(2) 592 (1989)
לאחר תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, במסגרתו הוגברה היעילות באכיפת הוראות חוק התכנון והבנייה, והוחמרה הענישה בתחום, נוספה הדרישה לתיעוד ההיוועצות בכתב. דרישה זו מבטיחה הגנה נוספת לאזרח עפמ"ק (מחוזי י-ם) 30968-11-18 פריאל ג'אעביס נ' יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה (נבו 06.12.2018)‏‏
דוגמא לכך היא המקרה שהתעורר לאחרונה  בצהמ (ב"ש) 11745-03-20 מחמד אבו ואדי נ' מדינת ישראל - ופרקליטות המדינה המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, 13.5.2021 בטופס ההיוועצות לא היתה ראיה לכך שהמבנה לו הוצא צו ההריסה נבנה במקום בו עמד קודם לכן מבנה ישן. בהיעדר פרט חיוני שכזה, צו ההריסה המינהלי בוטל.
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (0) דירוגים | דירוג ממוצע (0)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום התכנון והבנייה, שייצגה אלפי לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בייזום פרויקטים, הליכי תכנון, התנגדויות, ליווי וייצוג בהליכים פליליים ועוד.
מומחי תכנון ובנייה
תכנון ובנייה
תחום התכנון והבנייה הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום התכנון והבנייה, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
ייצוג בהליך פלילי
ייצוג פלילי
היעדר ייצוגו של האזרח עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובע מטעם המדינה, שלהבדיל ממנו, בקיא בהלכות החוק. לפיכך, במידה ומתנהלים נגדך הליכים פליליים לפי חוק התכנון והבנייה, מומלץ מאוד להיעזר בעו"ד מנוסה.
ייצוג בוועדת ערר
ליווי ועדת ערר
היעדר ייצוגו של מגיש הערר בפני וועדת הערר עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובעים מצד רשויות המדינה שעל החלטותיהן הוגש ערר, שלהבדיל ממנו, בקיאות בהלכות החוק. לכן, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין מנוסה.