סגירה
חזרה
סגירה
תכנון ובנייה
050-741-8886
תכנון ובנייה

הכללים לגבי קבלת בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי

עוה"ד הילי פרייס

אין חולק שצו הריסה מנהלי נחשב לאחת הסנקציות החמורות ביותר שניתן להטיל בגין ביצוע עבירת בנייה. לפיכך, מי שהוטל עליו צו הריסה, יעשה בדרך כלל כמיטב יכולתו להביא לביטול הצו על ידי בית המשפט ולבינתיים, גם לקבל צו לעיכוב ביצוע צו ההריסה וזאת עד לקבלת החלטה בבקשה לביטולו.    

במסגרת הליך ע"פ 5282/19 מעדני הצפון בע"מ נ' הוועדה המקומית לתו"ב תל אביב-יפו, אשר התנהל בפני בית המשפט העליון, נדונה בקשה שהוגשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי של מבנה וזאת עד לקבלת החלטה בבקשה לביטול צו זה.

תיק זה עסק במבנה שמשמש כסופר מרקט ואשר נמצא בין הרחובות ירמיהו ואוסישקין בצפון תל אביב. בשנת 2017 הוצא לגבי מבנה זה צו הריסה מנהלי בגין בניית גג מלוחות מבודדים.

הבעלים של הסופרמרקט הגישו בקשה לעיכוב ביצוע הצו בפני בית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב. במסגרת הליך זה הגיעו הצדדים להסכמה בינואר 2018 לפיה גג המבנה טעון הוצאת היתר בנייה וכי צו ההריסה שלו יעוכב עד לאפריל 2018, על מנת לאפשר לבעלים להכשיר את הבנייה בגג.

אבל, הבעלים לא הצליחו להכשיר את הבנייה בגג עד לאפריל 2018 ועל כן הם הגישו עוד ועוד בקשות לעיכוב ביצוע הצו, עד שבינואר 2019  אישר בית המשפט לעניינים מקומיים את ביצוע הצו ואף הורה על הפעלת מנגנון של הטלת קנסות מינהליים על הבעלים.

הבעלים לא ויתרו והגישו ערעור על החלטה זו בפני בית המשפט המחוזי, בטענה שההבנייה בגג למעשה לא צריכה היתר בנייה, משום שהיא נעשתה בהתאם להיתר שניתן בשנת 1989, אשר התגלה להם רק לאחרונה.

אבל, במסגרת שורה של הליכים נוספים, נקבע שהבנייה שנעשתה בגג כלל איננה תואמת להיתר זה, מה גם שתוקפו הוגבל לשלוש שנים בלבד ועל כן יש לבצע את צו ההריסה.

הבעלים הגישו בפני בית המשפט המחוזי ערעור על חוקיות צו ההריסה וכן בקשה לעיכוב ביצועו עד לקבלת ההחלטה בערעור על חוקיותו. אולם, בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לעיכוב ביצוע הצו וקבע שצו ההריסה יכנס לתוקף באוגוסט 2019 וכי הדיון בערעור עליו יתקיים בדצמבר 2019.

לפיכך, הבעלים הגישו בפני בית המשפט העליון בקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה עד לקבלת ההחלטה בערעור על חוקיותו, בין היתר בטענה לפיה דחיית עיכוב ביצוע הצו תייתר את הדיון על חוקיות הצו.

הוועדה המקומית לתו"ב של תל אביב טענה, בין היתר, שהבעלים מנצלים לרעה את ערכאות המשפט כדי לזכות בדחייה נוספת ללא צידוק של ביצוע צו ההריסה.

בית המשפט העליון דחה ביום 20.8.2019 את בקשת עיכוב ביצוע הצו של הבעלים של הסופרמרקט וזאת בהסתמך על הכללים שנקבעו בפסיקה לגבי קבלת בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי וכמפורט להלן.

ראשית, ככלל, עילת הביקורת השיפוטית בעניינם של צווי הריסה מינהליים הינה מצומצמת וזאת כפי שנקבע, למשל, בהליך רע"פ 5303/19 פלד נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה.

יתרה מכך, הלכה היא כי יש לבצע צווי הריסה מינהליים באופן מיידי ומהיר וביטול או דחייה של ביצועם ייעשה במקרים חריגים בלבד וזאת על מנת שלא לסכל את מטרת האכיפה המינהלית. כך  נקבע, למשל, בהליך רע"פ 9801/17 ורדה נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

לפיכך, עיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי הינו חריג ועל מי שמבקש לעכב ביצוע צו זה, מוטל נטל כבד להראות כי קיימת הצדקה ברורה לקבלת בקשתו לפי הדין.

על המבקש עיכוב ביצוע צו הריסה לתקופת ערעור על חוקיות הצו, לעמוד בשני נטלים:

א) עליו להראות שסיכויי הערעור שהוגש הינם טובים.

ב) עליו להראות שלפי מאזן הנוחות, יש באינטרסים שלו כדי להטות את הכף לטובת מתן הסעד הזמני, כפי שנקבע בעע"מ 2215/08 שייך' ח'ליל איברהים עלמי נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים.

במסגרת מקבילית כוחות זו בין שני השיקולים, בית משפט ייטה להיעתר לבקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה כאשר אי-היעתרות לה עלולה להפוך את הדיון בערעור לתיאורטי וכאשר היא עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך בטרם העניין נדון והוכרע, כפי שנקבע בהליך עע"מ 2645/18 מועצת הכפר וולג'יה נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים.

מבחינת סיכויי הערעור: במקרה דנן, אם כי מבלי לקבוע מסמרות בעניין, לא נראה על פניו שסיכויי הערעור להתקבל הינם גבוהים באופן שמצדיק את עיכוב ביצועו של הצו. שכן, עניינו של הצו כבר נדון פעמים רבות בפני ערכאות שונות וגם לא ניתן לומר שהבעלים לא קיבלו יומם בבית המשפט בהקשר זה, דבר שמעיד על סיכויים לזכות בערעור.

מבחינת מאזן הנוחות: הסרת הגג מושא צו ההריסה במקרה דנן לא תגרום לנזק בלתי הפיך לבעלים ולא תרוקן מתוכן את הדיון בערעור שלפני בית המשפט המחוזי. זאת מאחר שמדובר בגג שעשוי מלוחות של פלסטיק, אותם ניתן להוריד ולחבר מחדש ללא קושי מיוחד. לפיכך, ככל שהצו יוצא לפועל והגג יוסר, אז במקרה בו ערעורם של הבעלים יתקבל, ניתן יהיה בנקל להשיב את הגג למקומו. בנוסף גם ניתן יהיה לכמת את הפיצויים שיגיעו לבעלים עבור הנזק הכלכלי שייגרם להם מהסרתו.

לפיכך ומאחר שמאזן הנוחות אינו מטה את הכף לטובת קבלת הבקשה לעיכוב ביצוע ולאור הכלל בדבר ביצוע מיידי של צווי הריסה מינהליים, נקבע שאין מקום לעכב את ביצוע הצו.

נציין שתיקון 116 מטיל מגבלות משמעותיות על היכולת לעכב צווים, אך גם עם מגבלות אלו יש דרך משפטית להתמודדות.

רוצה להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי? אנחנו מזמינים אותך לפנות לעורכת הדין הילי פרייס, עורכת דין מנוסה בעלת התמחות בתחום התכנון והבנייה, לקבלת ייעוץ משפטי אישי ללא התחייבות, כדי שיחד נוכל לבחון את דרכי הפעולה החכמות עבורך - פנה/י אלינו!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום התכנון והבנייה, שייצגה אלפי לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בייזום פרויקטים, הליכי תכנון, התנגדויות, ליווי וייצוג בהליכים פליליים ועוד.
מומחי תכנון ובנייה
תכנון ובנייה
תחום התכנון והבנייה הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום התכנון והבנייה, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
ייצוג בהליך פלילי
ייצוג פלילי
היעדר ייצוגו של האזרח עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובע מטעם המדינה, שלהבדיל ממנו, בקיא בהלכות החוק. לפיכך, במידה ומתנהלים נגדך הליכים פליליים לפי חוק התכנון והבנייה, מומלץ מאוד להיעזר בעו"ד מנוסה.
ייצוג בוועדת ערר
ליווי ועדת ערר
היעדר ייצוגו של מגיש הערר בפני וועדת הערר עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובעים מצד רשויות המדינה שעל החלטותיהן הוגש ערר, שלהבדיל ממנו, בקיאות בהלכות החוק. לכן, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין מנוסה.