סגירה
חזרה
סגירה
תכנון ובנייה
050-741-8886
תכנון ובנייה

תיקון 116 החמרת ענישה

עוה"ד הילי פרייס
מטרתו המוצהרת של תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה הוא הגברת היעילות באכיפת הוראות החוק, והגברת הענישה בתחום. במסגרת כך הוחלף פרק האכיפה בפרק חדש, אשר הרחיב את ארגז הכלים של רשויות החוק בהתמודדות עם עבירות התכנון והבנייה. במסגרת התיקון הורחב מעגל האשמים הפוטנציאלי עליהם ניתן להטיל אחריות, הורחבו סמכויות המפקחים בגזירת צווים מינהליים להריסת בניה או להפסקת שימוש, הוטלו מגבלות נוקשות הנוגעות למועדי ביצוע הצווים, והעיקר בעקבות התיקון לחוק הוגדלו באופן משמעותי הקנסות המוטלים במסגרת התיקים הפליליים, והם עלולים להגיע למאות אלפי ש"ח.
 

באופן כללי, בית המשפט "לא עושה מה שמתחשק לו". תיקון 113 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 קובע כי בשלב הראשון יש לקבוע את מתחם העונש ההולם את נסיבות העבירה ואותן בלבד. זהו מתחם נורמטיבי – אובייקטיבי. לשם כך יש להתחשב בארבעה שיקולים: הערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה; מידת הפגיעה בערך זה; מדיניות הענישה הנהוגה; והנסיבות המפורטות בביצוע העבירה. בשלב השני, בית המשפט נדרש לבחון אם מתקיימים שיקולים חריגים הנוגעים לנאשם, המצדיקים סטייה מהמתחם שנקבע בשלב הראשון – פוטנציאל שיקום מיוחד או הגנה על הציבור. בשלב השלישי, נדרש בית המשפט לשקול את נסיבותיו האישיות של הנאשם ונסיבות רלוונטיות אחרות.

מגמת החמרת הענישה באה לידי ביטוי בפסיקה מן השנים 2018 ואילך, עם הטמעתו של תיקון 116. לדוגמא, גזר דין ממרץ 2018 ועדה מקומית לתכנון ובניה אצבע הגליל נ' סופר מעין בע"מ בניה ושימוש לצרכי הפעלת סופר-מרקט בניגוד לתב"ע. על הנאשמת 1 הוטל קנס בסך של 55,000 ₪. על הנאשם 2 הוטל קנס בסך של 40,000 ₪. הנאשם 3 - קנס בסך של 30,000 ₪.  סה"כ בתיק: 125,000 ₪. 
גזר דין מדצמבר 2019 עתפ"ב 70661-03-19 יוסף איבגי נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה קריית גת, שימוש בנכס בהיקף של 500 מ"ר למסחר, בניגוד לתב"ע המייעדת את השטח למלאכה ותעשייה, שטח ציבורי פתוח ושטח המיועד לרכבת (תשתית לאומית) קנס 200,000 ₪. 
גזר דין נוסף מאפריל 2020 עפ"א 16521-10-19 ח'טיב נ' הועדה המקומצת לתכנון ולבניה לב הגליל, הפעלת עסק למכירה ולאחסון ברזל ושיש במקרקעין המיועדים למרכז תחבורה עירוני. על המערער 1 נגזר סך של 60,000 ₪. המערערת 2 - סך של  120,000 ₪. המערער 3 - סך של 80,000 ₪. סה"כ בתיק: 260,000 ₪ ועוד 80,000 ₪ אגרות בניה. 
 
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (0) דירוגים | דירוג ממוצע (0)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום התכנון והבנייה, שייצגה אלפי לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בייזום פרויקטים, הליכי תכנון, התנגדויות, ליווי וייצוג בהליכים פליליים ועוד.
מומחי תכנון ובנייה
תכנון ובנייה
תחום התכנון והבנייה הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום התכנון והבנייה, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
ייצוג בהליך פלילי
ייצוג פלילי
היעדר ייצוגו של האזרח עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובע מטעם המדינה, שלהבדיל ממנו, בקיא בהלכות החוק. לפיכך, במידה ומתנהלים נגדך הליכים פליליים לפי חוק התכנון והבנייה, מומלץ מאוד להיעזר בעו"ד מנוסה.
ייצוג בוועדת ערר
ליווי ועדת ערר
היעדר ייצוגו של מגיש הערר בפני וועדת הערר עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובעים מצד רשויות המדינה שעל החלטותיהן הוגש ערר, שלהבדיל ממנו, בקיאות בהלכות החוק. לכן, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין מנוסה.