סגירה
חזרה
סגירה
רישוי עסקים
050-741-8886
רישוי עסקים

כל מה שחשוב לדעת בנושא רישוי עסקים

עוה"ד הילי פרייס

ככלל, כדי להפעיל כדין עסק עצמאי בישראל, יש בראש ובראשונה לפתוח תיקים ברשויות המס, קרי, מס הכנסה ומע"מ וכן אצל המוסד לביטוח לאומי.

יחד עם זאת, מבהירה עו"ד הילי פרייס, ישנם עסקים מסוימים אשר הפעלתם עלולה להשפיע לרעה על רווחת הציבור הרחב ועל כן הפעלתם טעונה גם קבלת רישיון עסק כדין וזאת על מנת להבטיח את טובת הציבור ולמנוע סכנות לשלומו, בטחונו ובריאותו. מדובר, לדוגמא, בעסקים בענפי הבריאות, הדלק, החקלאות, המזון, התעשיה, העינוג הציבורי ועוד.

כלומר, לא כל עסק בישראל טעון קבלת רישיון עסק כדי להפעילו כדין, כי אם עסקים מסוימים בלבד. מצד שני, ניהול עסק שטעון רישוי ללא רישיון עסק כדין הינו אסור על פי החוק ואף מהווה עבירה מנהלית ו/או פלילית. עסק שפועל ללא רישיון צפוי לסגירה ובעליו צפויים לקבלת קנסות ואף עונשי מאסר.

תהליך רישוי העסק הינו תהליך מורכב למדי, אשר מתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק. תהליך זה כרוך בעיקרו בהשגת אישורים מטעם גורמים מסוימים של הרשות המקומית, כגון אגף התברואה, הוועדה לתכנון ובנייה ועוד וכן בהשגת אישורים מטעם גורמים ממשלתיים מסוימים, כגון משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה, משטרת ישראל, שירותי הכבאות וגורמים נוספים.

כיצד יודעים איזה עסק טעון רישיון עסק?

חובת רישוי העסקים בארץ מעוגנת בעיקרה בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013.

סעיף 1(א) לחוק רישוי עסקים מסמיך את שר הפנים לקבוע בצווים מהם העסקים שטעונים רישוי באופן כללי וזאת על מנת להבטיח את קיומן של המטרות הציבוריות השונות שמצויינות בחוק וכמפורט להלן:

  • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
  • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
  • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
  • קיום תכליות דיני התכנון והבנייה.
  • קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

לעומת זאת, צו רישוי העסקים (עסקים טעוני רישוי) הוא שלמעשה מגדיר באופן ספציפי את סוגי העסקים שאכן טעונים רישוי ואת המטרות הציבוריות הספציפיות שהרישוי שלהם אמור להבטיח.

לפיכך, כדי לדעת האם עסק מסוים טעון רישיון או לא, יש לבדוק את צו הרישוי ובעיקר את התוספת לצו זה, שמכילה שבעה טורים שונים. טור ב' של התוספת נוקב בשם העסק שטעון רישוי, טור ג' מציין את המטרות הספציפיות שהרישוי של אותו עסק אמור להשיג ואילו טור ז' נועד לציין חיקוקים אחרים שחלים על רישוי אותו עסק, ככל שישנם כאלה.

לדוגמא, פריט 7.4א לתוספת לצו רישוי העסקים קובע שהפעלת בריכה טעונה רישיון עסק וזאת על מנת להגשים את המטרות של מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות ובריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים וקיום הדינים הנוגעים לכבאות.

במידה ויסתבר שעסק מסוים טעון רישוי, יש להגיש את הבקשה לקבלת רישיון עסק עבורו בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000.

מדוע צריך רישוי עסקים?

במסגרת הליך רע"פ 4270/03 מדינת ישראל נ' תנובה, הבהיר בית המשפט העליון שמטרת הליך רישוי העסקים היא לשמור ולהגן על הערכים הציבוריים החשובים שמפורטים בסעיף 1(א) לחוק רישוי עסקים.

מדובר בערכים כגון שלום הציבור, שמירה על בריאות הציבור ובטיחותו, שמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים בכלל וכן הלאה.

כלומר, תכליתו המוצהרת של חוק רישוי עסקים הינה פיקוח על עסקים לשם הגנה על מטרות החברה והסביבה. שכן, עצם קיומו והפעלתו של עסק עלול לסכן עניינים שחשובים לכלל הציבור ולפגוע בו ועל כן אנו מבקשים לוודא באמצעות החוק שכל עסק ינהג באופן שאותם ערכים לא ייפגעו ולא יינזקו.

רישיון העסק נועד, איפוא, להבטיח שנעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק לפי מטרות החוק שרלוונטיות לגביו, הן לטובת בעל העסק והן לטובת הציבור הרחב. מדובר בסידורים לגבי בטיחות המבנה, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה, סידורי כיבוי אש ועוד.

אם ניקח, לדוגמא, הפעלת עסק של אולם אירועים, אז רישיון העסק שלו נועד להבטיח מגוון מטרות ולרבות שהמזון שמוגש בו לאורחים יוכן בתנאים תברואתיים הולמים, שהאולם יכיל רק את כמות האורחים המקסימלית שהוא מסוגל להכיל, שרצפת האולם לא תקרוס תחת עומס האורחים ששוהים בו, שבמקרה בו חלילה תפרוץ שריפה באולם, אורחיו יוכלו להתפנות ממנו במהירות האפשרית דרך יציאות החירום ועוד. זוהי משמעותו המעשית של ניהול עסק ברישיון כדין.

אנו משקיעים זמן ומשאבים על מנת לעדכן את תוכן האתר בקביעות וזאת בהתאם לפסיקות החוק והתקנות החדשות בנושא רישוי עסקים. במידה ולא מצאת באתר מענה לכלל שאלותיך, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו כדי לקבל מענה אישי מעורכי הדין שלנו.

פנה/י עכשיו וקבל/י ייעוץ משפטי אישי!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום של רישוי עסקים, שייצגה מאות לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בהליכי רישוי וקבלת רישיונות עסק, ערעור על דחיית ו/או ביטול רישיון עסק וכך הלאה.
מומחי רישוי עסקים
רישוי עסקים
תחום רישוי עסקים בארץ הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום של רישוי עסקים, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
הליך לרישיון עסק
הליך רישוי עסק
תהליך רישוי העסק הינו תהליך שמורכב ממספר שלבים ושמתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק. מי שמעוניין לקבל רישיון עסק צריך להכיר את מדריך הנהלים של הרשות ולפעול לפי הנחיותיה.
דחייה של רישיון עסק
דחיית הבקשה
די בכך שאחד מגורמי הרישוי השונים סירב לאשר את הבקשה לרישיון עסק כדי לדחות אותה באופן כללי, כך שלא ניתן לקבל את רישיון העסק אלא רק לאחר הסדרת הנושא מול אותו גורם וקבלת אישורו לבקשה. כך מתמודדים עם דחיית הבקשה.